top of page

Ngôi nhà Village Gardens sẽ sớm ra mắt.

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

1314 Yakima Ave. S.

$302,250

1326 Yakima Ave. S.

$237,000

1328 Yakima Ave. S.

SOLD

1330 Yakima Ave. S.

$298,250

1332

Yakima Ave. S.

$298,250

1334 Yakima Ave. S.

$298,250

1336 Yakima Ave. S.

$302,250

2954 S. Irving St.

$302,250

2956 S. Irving St.

$298,250

2958 S. Irving St.

$302,250

TỈ LỆ THỊ TRƯỜNG

1316 Yakima Ave. S.

SOLD

1318 Yakima Ave. S.

Market Rate

TBD

1320 Yakima Ave. S.

SOLD

1322 Yakima Ave. S.

SOLD

1338 Yakima Ave. S.

Market Rate

TBD

1340 Yakima Ave. S.

SOLD

CHẤT LƯỢNG THU NHẬP

Để mua nhà thông qua Homestead Community Land Trust, bạn phải kiếm được ít hơn 80% thu nhập trung bình của khu vực bị suy giảm bởi Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), một cơ quan của chính phủ liên bang. Trong đô la có nghĩa là:

Bắt đầu quá trình đủ điều kiện cho những ngôi nhà này ngay bây giờ bằng cách hoàn thành mẫu đơn đăng ký trước trên trang web Homestead Community Land Trust.

Nhận tin tức về quy trình xây dựng và bán hàng của Village Gardens trên blog của chúng tôi TẠI ĐÂY hoặc đăng ký cập nhật email trên Trang web Homestead TẠI ĐÂY .

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Mơ ước sở hữu nhà riêng nhưng chưa sẵn sàng để mua? Nhận thêm thông tin về Câu lạc bộ người mua nhà của chúng tôi trên trang web Homestead TẠI ĐÂY .

¿Necesita traducción en Español?

Correo electrónico: gerard@homesteadclt.org

Cần dịch sang tiếng Việt?

E-mail: gerard@homesteadclt.org

Нужен перевод на русский? Эл.

Адрес: gerard@homesteadclt.org

bottom of page