Ngôi nhà Village Gardens sẽ sớm ra mắt.

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

A01

B10

B06

C11

B07

B08

C14

C15

B09

C16

TỈ LỆ THỊ TRƯỜNG

A02

A03

A04

A05

C12

C13

CHẤT LƯỢNG THU NHẬP

Để mua nhà thông qua Homestead Community Land Trust, bạn phải kiếm được ít hơn 80% thu nhập trung bình của khu vực bị suy giảm bởi Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), một cơ quan của chính phủ liên bang. Trong đô la có nghĩa là:

Bắt đầu quá trình đủ điều kiện cho những ngôi nhà này ngay bây giờ bằng cách hoàn thành mẫu đơn đăng ký trước trên trang web Homestead Community Land Trust.

Nhận tin tức về quy trình xây dựng và bán hàng của Village Gardens trên blog của chúng tôi TẠI ĐÂY hoặc đăng ký cập nhật email trên Trang web Homestead TẠI ĐÂY .

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Mơ ước sở hữu nhà riêng nhưng chưa sẵn sàng để mua? Nhận thêm thông tin về Câu lạc bộ người mua nhà của chúng tôi trên trang web Homestead TẠI ĐÂY .

¿Necesita traducción en Español?

Correo electrónico: gerard@homesteadclt.org

Cần dịch sang tiếng Việt?

E-mail: gerard@homesteadclt.org

Нужен перевод на русский? Эл.

Адрес: gerard@homesteadclt.org